Aangepaste foutmeldingspagina's instellen

Als bezoekers van een site een pagina opvragen die de webserver niet kan vinden, dan genereert en toont deze een standaard HTML-pagina met een foutmelding. U wilt wellicht uw eigen foutmeldingspagina's aanmaken en deze gebruiken voor uw sites of voor afzonderlijke virtuele mappen. De volgende foutmeldingen worden het meest aangepast:

  • 400 Bad File Request. Dit betekent meestal dat de syntaxis die is gebruikt voor de URL niet correct is (bijvoorbeeld: hoofdletters moeten eigenlijk kleine letters zijn; verkeerde leestekens gebruikt).
  • 401 Unauthorized. De server wacht op een encryptiesleutel van de gebruiker maar ontvangt deze niet. Het kan ook betekenen dat er een onjuist wachtwoord is opgegeven.
  • 403 Forbidden/Access denied. Vergelijkbaar met 401; er is een expliciet recht nodig om toegang te krijgen tot de site – een wachtwoord of gebruikersnaam, als het probleem ligt bij de aanmelding.
  • 404 Not Found. De server kan het opgevraagde bestand niet vinden. Het bestand is verplaatst of verwijderd, of er is een verkeerde URL of naam van de pagina ingevoerd. Dit is de meest voorkomende foutmelding.
  • 500 Internal Server Error. De HTML-pagina kan niet worden opgehaald vanwege een probleem met de instellingen van de server.
  • 503 Service Temporarily Unavailable. De site is tijdelijk niet bereikbaar vanwege onderhoud.

Verder in deze sectie:

Aangepaste foutmeldingspagina's instellen op Windows-servers

Aangepaste foutmeldingspagina's opzetten op Linux-servers