Rake-taken uitvoeren

U kunt verschillende onderhoudstaken uitvoeren met behulp van het hulpprogramma rake (u vindt meer informatie op http://docs.seattlerb.org/rake/). Voorbeelden van Rake-taken zijn het aanmaken van een database-structuur of het vullen van een database met testgegevens.

Deze functionaliteit is beschikbaar als de applicatie beschikt over een Rakefile waarin de Rake-taken zijn beschreven (zie voor details de documentatie over de Rakefile-notatie). Het is een goed gebruik om de ‘rake-gem' op te nemen in een Gemfile.

Ga naar Websites & domeinen en klik  Ruby. Na de installatie van gems kunt u proberen een Rake-taak uit te voeren door te klikken op  Rake-taak uitvoeren. In het dialoogvenster dat wordt geopend kunt u bepaalde parameters opgeven OK - dit doet hetzelfde als het hulpprogramma rake met in de opdrachtregel met dezelfde parameters.

Om bijvoorbeeld de lijst met beschikbare taken te bekijken, geeft u -T op en u klikt op OK (dit is de equivalent van het opgeven van de opdracht rake -T).

Om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld about), gebruikt u de naam van de taak als naam van een parameter (dit is de equivalent van het uitvoeren van rake about).

Meer voorbeelden van Rake-opdrachten:

  • Om een standaardtaak uit te voeren voert u rake uit zonder parameters: rake.
  • Om een taal uit te voeren met omgevingsvariabelen geeft u de waarden van de variabelen op in de notatie [variabele=waarde] vóór de naam van de taak: rake RAILS_ENV=production SECRET_KEY_BASE=mijn-geheime-sleutel about.
  • Om een taak uit te voeren met parameters geeft u de waarde van de parameters op tussen rechte haakjes: rake assets:clean[1].
  • Voor een lijst met alle beschikbare rake-opties gebruikt u de optie -h: rake -h.