Plesk als primaire DNS-server

Als een domein in Plesk is aangemaakt, dan wordt er automatisch een DNS-zone gecreëerd met alle noodzakelijke DNS-records. U kunt echter ook DNS-records toevoegen, aanpassen of verwijderen als de hostingprovider u daartoe de juiste rechten heeft toegekend.

DNS-records beheren

Om te zien welke records er momenteel aanwezig zijn in de DNS-zone van een domein, gaat u naar Websites & domeinen > DNS-instellingen. U kunt vanaf dit scherm ook records toevoegen, aanpassen en verwijderen.

DNS_setings

Om een record toe te voegen, klikt u op Record toevoegen. Om een record te wijzigen klikt u op de naam. Om een record te verwijderen selecteert u het selectievakje naast de naam van het record en u klikt Verwijderen. Merk op dat het verwijderen van bepaalde records van invloed is op het functioneren van uw domein. Het verwijderen van het A-record zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw domein niet meer gevonden kan worden op internet. Als u wijzigingen in de DNS-zone hebt aangebracht waardoor uw website niet meer goed functioneert, dan kunt u de standaard DNS-records toevoegen door te klikken op Terugkeren naar standaardwaarden. Hiermee zullen alle wijzigen die in de DNS-zone zijn aangebracht ongedaan worden gemaakt en de zone zal opnieuw worden aangemaakt op basis van het standaard DNS-sjabloon van de server. Merk op dat eventuele aangepaste records die u aan de zone hebt toegevoegd hiermee verloren zullen gaan.

Een onderdeel van de DNS-zone is het SOA-record. U kunt de waarden van het SOA-record zien en wijzigen onder Websites & domeinen > DNS-instellingen > SOA. Het selecteren van het selectievakje Het serienummerformaat gebruiken dat wordt aanbevolen door IETF en RIPE wijzigt de manier waarop Plesk SOA-serienummers opslaat, van een Unix-tijdstempel tot de JJJJMMDDNN-notatie die wordt aanbevolen door RIPE. Het gebruik van de notatie YYYYMMDDNN is vereist voor sommige domeinnamen, waaronder de meeste Europese. Als uw registrar uw SOA-serienummer afwijst, dan kan het inschakelen van deze optie helpen.

Opmerking: Als SOA-serienummers worden opgeslagen in de notatie die wordt aanbevolen door IETF en RIPE, dan is het aantal wijzigingen van het SOA-record beperkt tot 98 per dag. Als u het SOA-record van een domein in een dag 98 keer wijzigt, dan kan het SOA-serienummer niet meer worden gewijzigd en een klik op de knop Standaard zal alle records uit de DNS-zone verwijderen en de DNS-dienst voor de DNS-zone kan niet langer worden in- of uitgeschakeld, of worden opgeschakeld van primair naar secundair (master/slave), of andersom.

Wijzigingen van het DNS-sjabloon toepassen (alleen in Plesk voor Linux)

Plesk voor Linux geeft u de mogelijkheid om het standaard DNS-sjabloon van de server te synchroniseren met de records in de DNS-zone van uw domein. De synchronisatie wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende regels:

  • Records die door de gebruiker zijn aangepast blijven altijd intact; deze worden onder geen beding aangepast of verwijderd.
  • Records die aan het sjabloon zijn toegevoegd worden ook toegevoegd aan de zone.
  • Records die uit het sjabloon zijn verwijderd worden ook uit de zone verwijderd (maar records die u hebt gewijzigd worden niet verwijderd).
  • Records die zijn gewijzigd in het sjabloon worden ook in de zone gewijzigd (maar records die u zelf hebt gewijzigd worden niet aangepast).

Als u uw DNS-zone wilt synchroniseren met het DNS-sjabloon, dan gaat u naar Websites & domeinen > DNS-instellingen waar u klikt op DNS-sjabloon toepassen.