Domeinaliassen toevoegen

Bekijk de videolessen

Met domeinaliassen kunt u meerdere domeinnamen naar dezelfde website laten leiden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de brandingstrategie van uw product.

Een domeinalias instellen via Plesk:

 1. Ga naar Websites & domeinen en voer de wizard Domeinalias toevoegen.


  Add_domain_alias

 2. Geef het domein op waarvoor u een alias wilt aanmaken (het primaire domein) en de domeinnaam van het alias, bijvoorbeeld alias.tld. Geef vervolgens de volgende instellingen op:
 • Synchronisatie van de DNS-zone met het primaire domein

  Als deze optie is ingeschakeld wordt de DNS-zone van het domeinalias gesynchroniseerd met de zone van het primaire domein. Alle wijzigingen die worden aangebracht in de DNS-zone van het primaire domein zullen automatisch worden toegepast op de DNS-zone van het alias. Als u bijvoorbeeld een CNAME-record aanmaakt met de naam blog.primair_domein.tld, dan zal ook het record blog.alias.tld worden toegevoegd aan de zone van het alias.

  Opmerking: Als de DNS-zone van een domeinalias wordt gesynchroniseerd met het primaire domein, dan kunt u de records in de DNS-zone van het alias niet apart aanpassen.

 • Maildienst

  Plesk staat niet toe dat er postvakken worden aangemaakt onder het domeinalias. In plaats daarvan worden de postvakken van het primaire domein gebruikt. Als u de optie Maildienst selecteert, dan worden de postvakken die onder het primaire domein zijn aangemaakt ook beschikbaar onder het alias. Om gebruikers in staat te stellen mail te lezen die is verstuurd naar de postvakken onder de naam van het alias, stuurt Plesk deze door naar de corresponderende postvakken onder het primaire domein.

  Bijvoorbeeld:

  U hebt een e-mailadres [email protected]. Vervolgens stelt u een alias in voor domein.tld, bijvoorbeeld, alias.tld. Als u de optie Maildienst selecteert, dan wordt alle mail gestuurd naar [email protected] beschikbaar in het postvak [email protected]. anders zal het postvak [email protected] geen mail ontvangen die is verstuurd naar [email protected].

 • Web service

  Als deze optie is ingeschakeld dan zal de website worden geopend in de browser via de URL van het alias. Als u het selectievakje Web niet selecteert, dan zal het alias alleen worden gebruikt voor mail, op voorwaarde dat Maildienst is geselecteerd.

 • Doorschakeling met HTTP-code 301

  Standaard maakt Plesk voor aliassen gebruik van de interne doorverwijzing van de webserver. In dit geval lijkt het alias voor bezoekers en zoekmachines een aparte website. Dit kan tot problemen leiden, omdat zoekmachines de pagina's van het alias apart indexeren en uw primaire domein lager in de zoekmachine komt.

  Om dit te vermijden kunt u een doorschakeling instellen met HTTP-code 301 (Moved permanently), door de optie Doorschakelen met HTTP-code 301 te selecteren. In dit geval zal alleen het primaire domein in zoekmachines verschijnen. U leest hier meer over op http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=93633

 • Java-webtoepassingen

  Als u gebruik maakt van hostingdiensten gebaseerd op Linux en u hebt Java-toepassingen op uw site geïnstalleerd die u via het domeinalias toegankelijk wilt maken, selecteer dan de optie Java-webtoepassingen.