Aangepaste toegangsregels instellen

Normaal gesproken is externe toegang tot databases in Plesk standaard toegestaan vanaf elke computer. Om veiligheidsredenen kunt u ervoor kiezen om alleen toegang vanaf een specifiek IP-adres toe te staan (bijvoorbeeld voor toepassingen die worden uitgevoerd op een externe computer en die een database gebruiken die op een Plesk-server wordt gehost).

U kunt externe toegang ook geheel en al verbieden, bijvoorbeeld als de toepassing die gebruik maakt van de database zich op de Plesk-server zelf bevindt.

De toegangsinstellingen worden afzonderlijk ingesteld voor individuele Plesk-databasegebruikers. Om uw instellingen te laten werken moet de toepassing gebruik maken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van een databasegebruiker met toegang tot de database.

Opmerking: De onderstaande opties worden alleen weergegeven als uw abonnement beschikt over het recht Externe toegang voor database-gebruikers. Daarnaast geldt dat als u een PostgreSQL- of SQL Server-database gebruikt, de firewall van Plesk moet zijn ingeschakeld door uw hostingprovider.

Toegang tot MySQL-databases instellen

Voor MySQL-databasegebruikers wordt de toegangscontrole geregeld door de in MySQL zelf ingebouwde beveiliging: een toegangsbeheerlijst (ook wel Access Control Lists, of ACL genoemd). Uw aangepaste instellingen worden toegevoegd aan de toegangsbeheerlijst van MySQL.

De toegangsinstellingen voor een MySQL-gebruiker opgeven:

 1. Ga voor een bestaande gebruiker naar Databases > Gebruikers > selecteer de gebruiker > groep van opties onder Toegangsbeheer. Voor een nieuwe gebruiker gaat u naar Databases > Gebruikers > Databasegebruiker toevoegen > de groep van opties Toegangsbeheer.

  Daarnaast kunt u de toegangscontrole instellen tijdens het aanmaken van een database, door op hetzelfde moment een gebruiker toe te voegen: Databases > Een database toevoegen > Een databasegebruiker aanmaken.

 2. Gebruik een van de volgende opties om externe toegang tot de database voor deze databasegebruiker in te stellen:
  • Alleen lokale verbindingen toestaan. Selecteer deze optie om toegang toe te staan vanaf alle IP-adressen van Plesk. Dit is onder meer de localhost en alle andere IP-adressen die door Plesk worden gebruikt.
  • Externe verbindingen toestaan vanaf elke host. Selecteer deze optie om toegang toe te staan vanaf elke server, inclusief de localhost en de IP-adressen van de Plesk-server.
  • Externe verbindingen toestaan vanaf (de opgegeven hosts). Selecteer deze optie om toegang toe te staan vanaf specifieke hostnamen of IP-adressen. Merk op dat met deze optie ook lokale verbindingen toegestaan zijn.
 3. Als Plesk een firewall gebruikt, dan kunt u het volgende bericht tegenkomen in de opties van de Toegangscontrole. U moet contact opnemen met uw hostingprovider om te bevestigen dat de firewall externe verbindingen met MySQL toestaat.

  Als de firewall van Plesk geen externe inkomende verbindingen met MySQL toestaat, dan zullen uw aangepaste instellingen voor toegangscontrole nniet werken.

Externe toegang tot PostgreSQL-databases instellen

Voor een PostgreSQL-databasegebruiker wordt de externe toegang geregeld aan de hand van firewall-regels. Uw aangepaste regels worden toegevoegd aan de regels van de firewall van het systeem nadat uw hostingprovider deze heeft bekeken om er zeker van te zijn dat de aangepaste regels niet conflicteren met de bestaande regels.

De toegangsinstellingen voor een PostgreSQL-gebruiker opgeven:

 1. Ga voor een bestaande gebruiker naar Databases > Gebruikers > selecteer de gebruiker > groep van opties onder Externe toegang. Voor een nieuwe gebruiker gaat u naar Databases > Gebruikerbeheer > Databasegebruiker toevoegen > de groep van opties Externe toegang.

  Daarnaast kunt u de toegangscontrole instellen tijdens het aanmaken van een database, door op hetzelfde moment een gebruiker toe te voegen: Databases > Een database toevoegen > Een databasegebruiker aanmaken.

 2. Gebruik een van de volgende opties om externe toegang tot de database voor deze databasegebruiker in te stellen:
  • Gebruik de regels van de firewall voor het systeem. De regels die zijn ingesteld door uw hostingprovider zullen worden gebruikt.
  • Externe verbindingen toestaan vanaf (de opgegeven hosts). Selecteer deze optie om de IP-adressen op te geven vanaf welke de gebruiker toegang tot de database kan krijgen. Voordat uw wijzigingen worden toegepast moeten deze worden goedgekeurd door uw hostingprovider.

Externe toegang instellen voor Microsoft SQL Server-databases (Windows)

Voor een SQL Server-databasegebruiker wordt de externe toegang geregeld aan de hand van firewall-regels. Uw aangepaste regels worden toegevoegd aan de regels van de firewall van het systeem nadat uw hostingprovider deze heeft bekeken om er zeker van te zijn dat de aangepaste regels niet conflicteren met de bestaande regels.

De toegangsinstellingen voor een SQL Server-gebruiker opgeven:

 1. Ga voor een bestaande gebruiker naar Databases > Gebruikers > selecteer de gebruiker > groep van opties onder Externe toegang. Voor een nieuwe gebruiker gaat u naar Databases > Gebruikerbeheer > Databasegebruiker toevoegen > de groep van opties Externe toegang.

  Daarnaast kunt u de toegangscontrole instellen tijdens het aanmaken van een database, door op hetzelfde moment een gebruiker toe te voegen: Databases > Een database toevoegen > Een databasegebruiker aanmaken.

 2. Gebruik een van de volgende opties om externe toegang tot de database voor deze databasegebruiker in te stellen:
  • Gebruik de regels van de firewall voor het systeem. De regels die zijn ingesteld door uw hostingprovider zullen worden gebruikt.
  • Externe verbindingen toestaan vanaf (de opgegeven hosts). Selecteer deze optie om de IP-adressen op te geven vanaf welke de gebruiker toegang tot de database kan krijgen. Voordat uw wijzigingen worden toegepast moeten deze worden goedgekeurd door uw hostingprovider.